พัฒนาความมั่นใจและทักษะภาษาอังกฤษของคุณกับ Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE) ของมหาวิทยาลัย UQ หนึ่งในผู้ให้บริการฝึกสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ

 

 

 

 

 

ตั้งอยู่ใน
วิทยาเขตที่มี
คุณภาพระดับ
โลกของ UQ

สามารถใช้บริการและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ได้ทั้งหมด
อาจารย์
ผู้สอนที่มี
ความชำนาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เปี่ยมด้วยประสบการณ์
และให้การสนับสนุน
การเรียนการสอน
ทันสมัยที่สุด
เทคโนโลยีการสอน
และการเรียนรู้
ชั้นเรียน
ขนาดเล็กที่
เน้นการสื่อสาร
ระหว่างกัน

ด้วยจำนวนนักเรียน
สูงสุดเพียง 18 คน
การสอนแบบ
ตัวต่อตัวจำนวน
 20 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

ควบคู่ไปกับการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
ทางออนไลน์และกิจกรรมทางเลือก


Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE) ของ มหาวิทยาลัย UQ มีประสบการณ์ด้านการสอน ภาษาอังกฤษมานานกว่า 35 ปี นักเรียน ICTE ได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 


50 อันดับแรกของโลก ซึ่งรวมถึงการเข้าเรียนในหลักสูตรด้านวิชาการคุณภาพสูง บริการ ให้การสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและสังคม โดยผ่านหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด นักเรียน ICTE สามารถเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและให้การสนับสนุนด้านการเรียน ในแต่ละปี ICTE รับนักศึกษากว่า 3,000 คน จากกว่า 50 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ICTE เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายสำหรับระดับความสามารถที่แตกต่างกัน หลักสูตร Bridging English Program (BEP) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าสู่หลักสูตร ของ UQ ได้โดยตรงทั้งห้าช่องทาง
 

www.icte.uq.edu.au/study/english-courses
www.icte.uq.edu.au/bep

    ตารางเรียนสำหรับหลักสูตรปี 2019

    GE, AECS, EIBC & EAP  
    1. 2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2019 5 สัปดาห์
    2. 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2019 5 สัปดาห์
    3. 18 มีนาคม – 18 เมษายน 2019 5 สัปดาห์
    4. 23 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2019 5 สัปดาห์
    5. 3 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2019 5 สัปดาห์
    6. 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2019 5 สัปดาห์
    7. 19 สิงหาคม – 20 กันยายน 2019 5 สัปดาห์
    8. 30 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2019 5 สัปดาห์
    9. 4 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2019 5 สัปดาห์

    ค่าเล่าเรียนปี 2019 (AUD$)

    ICTE ให้ข้อเสนอแก่นักเรียนจากประเทศไทยด้วยราคาตลาดแข่งขัน (Competitive Market Price - CMP) ที่ประหยัดกว่าค่าเล่าเรียนปกติ $85 ต่อสัปดาห์

    GE, AECS, EIBC & EAP

    BEP 

    สัปดาห์

    ค่าเล่าเรียนปกต

    ค่าเล่าเรียน CMP

    สัปดาห์

    ค่าเล่าเรียนปกติ

    ค่าเล่าเรียน CMP

    BEP 10 $5,050
    5 สัปดาห์ $2,150 $1,725 30 สัปดาห์ $12,900 $10,350 BEP 15 $7,575
    10 สัปดาห์ $4,300 $3,450 35 สัปดาห์ $15,050 $12,075 BEP 20 $10,100
    15 สัปดาห์ $6,450 $5,175 40 สัปดาห์ $17.200 $13,800 BEP 25 $12,625
    20 สัปดาห์ $8,600 $6,900 45 สัปดาห์ $19.350 $15,525 BEP 30 $15,150
    25 สัปดาห์ $10,750 $8,625          
    ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
    ค่าลงทะเบียน 
    (ไม่สามารถขอคืนได้)
    $220 ค่าจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ $260
    บริการนักเรียนและค่าธรรมเนียม
    วัสดุอุปกรณ์
    (ต่อสัปดาห์)
    $20 ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 
    (รายสัปดาห์ – อย่างน้อย 5 สัปดาห์)
    $260

    ประกันสุขภาพ OSHC
    นักเรียนที่เดินทางมาออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนนั้น จะต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) 
    ทั้งนี้ ICTE สามารถประสานงานเพื่อซื้อประกันสุขภาพ OSHC ให้กับคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ icte.uq.edu.au/oshc


    “การจบแค่ปริญญาตรีไม่เพียงพอสำหรับการทำงานที่ประเทศไทย ดังนั้น ฉันจึงตัดสินใจมาเรียนที่ออสเตรเลีย ออสเตรเลียอยู่ใกล้กับประเทศบ้านเกิดของฉัน และฉันรู้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตัวแทนของฉันแนะนำให้เรียนที่บริสเบน และที่ ICTE ฉันต้องการมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารแบบ ข้ามวัฒนธรรมเมื่อฉันเริ่มต้นอาชีพเป็นนักบิน ฉันเลือกเรียน ICTE เพราะคิดว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ พวกเขามีห้องสมุดของตัวเองซึ่งมีไว้สำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น ฉันได้ยืม หนังสือเกี่ยวกับ IELTS รวมถึง วิธีการอ่านหนังสือให้เร็วขึ้นและการเขียนเชิงวิชาการ เพื่อปรับปรุงภาษาอังกฤษและคะแนน IELTS ของฉัน”

    คุณ Maia Pasinee (ประเทศไทย)

    ติดต่อเรา

    ICTE เป็นผู้ให้บริการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ของเครือรัฐ (CRICOS) รับรองคุณภาพโดย NEAS เป็นสมาชิกของสถาบัน English Australia และเป็นศูนย์อำนวยการสอบ IELTS, Pearson, TKT และ OET อีกด้วย

    Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE),
    The University of Queensland, Brisbane, Qld, 4072, Australia

       +61 7 3346 6700
       enquiries@icte.uq.edu.au