Institute of Continuing & TESOL Education แห่งมหาวิทยาลัย UQ (ICTE-UQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1981
และเป็นสถาบันภาษาอังกฤษแห่งแรก และเก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์

นักศึกษากว่า 50,000 คน รวมทั้งนักศึกษานานาชาติมากกว่า 12,500 คน จาก 140 ประเทศ เลือกที่จะเรียนที่ UQ ในเมือง Brisbane และสนุกไปกับวิชาการที่มีคุณภาพสูง การกีฬา สิ่งอ นวยความสะดวกด้านการสังคม และสิ่งอ นวยความสะดวกตลอดทั่วทุกวิทยาเขตที่มีคุณภาพระดับโลกทั้งสามแห่ง

นักเรียนของเราจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
ประสบการณ์ระดับนานาชาติจากวิทยาเขต St Lucia, Brisbane ของ UQSir Llew Edwards Building

 • ประสบการณ์ที่วิทยาเขตคุณภาพระดับโลกของ UQ ในนครบริสเบน
 • อาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน
 • เทคโนโลยีการสอนและการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุด
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กที่เน้นการสื่อสารระหว่างกัน ด้วยจำนวนนักเรียนสูงสุดเพียง 18 คน
 • การสอนแบบตัวต่อตัวจำนวน 20 ชั่วโมง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบบูรณาการทางออนไลน์
 • การเรียนรู้แบบหลากวัฒนธรรมกับนักเรียนภาษาอังกฤษ จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 • บริการให้ความช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นนำ ประกอบด้วย การหาที่พักแบบโฮมสเตย์ การไปต้อนรับที่สนามบิน และกิจกรรมทางวัฒนธรรม กีฬา และสังคม 

หลักสูตรต่างๆ

 ภาษาอังกฤษทั่วไป (GE)

ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ทางสังคมและการทำงาน 
(7 ระดับ ตั้งแต่ Pre-elementary ถึง Advanced)

5-45 สัปดาห์
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (EIBC)
ทักษะภาษาอังกฤษในเนื้อหาด้านธุรกิจ 
(2 ระดับ Higher Intermediate และ Pre-advanced)
5-20 สัปดาห์
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (EAP) เตรียมนักเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในด้านวิชาการและการสอบ IELTS 
(3 ระดับ ตั้งแต่ Higher intermediate ถึง Advanced)
5-30 สัปดาห์
ภาษาอังกฤษเชื่อมต่อ หรือ Bridging (BEP) เส้นทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ UQ*
(ระดับเริ่มต้น 5 ระดับ)
10-30 สัปดาห์
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นสูง  (AECS) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและการฟัง 
(1 ระดับ นั่นคือ Advanced)
5-10 สัปดาห์

*นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการเข้ารับการศึกษาและการจบหลักสูตร BEP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หาดูได้ที่ icte.uq.edu.au/bep

 • จัดอยู่ในอันดับสูง
 • เชื่อมต่อระดับโลก
 • ไลฟ์สไตล์ที่มีชีวิตชีวา
 • ครูผู้สอนที่ยอดเยี่ยม
 • หลักสูตรคุณภาพสูง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ชั้นนำระดับโลก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาเขตของ UQ โปรดเยี่ยมชมที่ future-students.uq.edu.au/campus-life

ตารางเรียนสำหรับหลักสูตรปี 2018

ภาคเรียน    GE, EIBC, AECS & EAP
1 8 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2018 5 สัปดาห์
2 19 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2018 5 สัปดาห์
3 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2018 5 สัปดาห์
4 30 เมษายน - 1 มิถุนายน 2018 5 สัปดาห์
5 11 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2018 5 สัปดาห์
6 23 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2018 5 สัปดาห์
7 27 สิงหาคม - 28 กันยายน 2018 5 สัปดาห์
8 8 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2018 5 สัปดาห์
9 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2018 5 สัปดาห์

วันหยุดราชการ: โปรดสังเกตว่า ICTE-UQ จะปิดทำการในวันหยุดราชการดังต่อไปนี้ วันที่ 1 มกราคม, 26 มกราคม, 30 มีนาคม, 1 เมษายน, 2 เมษายน, 25 เมษายน, 7 พฤษภาคม, 15 สิงหาคม, 1 ตุลาคม 2018 และ ICTE-UQ จะปิดทำการในช่วงวันหยุด คริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2018 จนถึงวั ที่ 1 มกราคม 2019  อีกด้วย

การเข้าเรียนในหลักสูตรของ UQ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2018 (กรกฎาคม)

  BEP Advantage (แนะนำ) BEP Standard 
BEP 30 9 ตุลาคม 2017 - 4 มิถุนายน 2018 13 พฤศจิกายน 2017 - 16 กรกฎาคม 2018
BEP 25 13 พฤศจิกายน 2017 - 4 มิถุนายน 2018 8 มกราคม - 16 กรกฎาคม 2018
BEP 20 8 มกราคม - 4 มิถุนายน 2018 19 กุมภาพันธ์ - 16 กรกฎาคม 2018
BEP 15 19 กุมภาพันธ์ - 4 มิถุนายน 2018 26 มีนาคม - 16 กรกฎาคม 2018
BEP 10 26 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2018 30 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2018

 

การเข้าเรียนในหลักสูตรของ UQ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2019 (กุมภาพันธ์) 

  BEP Advantage (แนะนำ) BEP Standard 
BEP 30 30 เมษายน 2018 - 17 ธันวาคม 2018 11 มิถุนายน 2018 - 11 กุมภาพันธ์ 2019
BEP 25 11 มิถุนายน 2018 - 17 ธันวาคม 2018 23 กรกฎาคม 2018 - 11 กุมภาพันธ์ 2019
BEP 20 23 กรกฎาคม 2018 - 17 ธันวาคม 2018 27 สิงหาคม 2018 - 11 กุมภาพันธ์ 2019
BEP 15 27 สิงหาคม 2018 - 17 ธันวาคม 2018 8 ตุลาคม 2018 - 11 กุมภาพันธ์ 2019
BEP 10 8 ตุลาคม 2018 - 17 ธันวาคม 2018 12 พฤศจิกายน 2018 - 11 กุมภาพันธ์ 2019

* โปรดสังเกตด้วยว่า หลักสูตร BEP จะสิ้นสุดในวันจันทร์

ค่าเล่าเรียนปี 2018 (AUD$)

ค่าลงทะเบียน    $ 220 (ไม่สามารถขอคืนได้)

บริการนักเรียนและค่าธรรมเนียมวัสดุอุปกรณ์ $15 ต่อสัปดาห์

GE, EIBC, AECS & EAP    

BEP Advantage
BEP Standard

สัปดาห์ ค่าเล่าเรียนปกติ ค่าเล่าเรียน CMP สัปดาห์ ค่าเล่าเรียนปกติ ค่าเล่าเรียน CMP BEP 30 $14,400
5 สัปดาห์ $2100 $1725 30 สัปดาห์ $12,600 $10,350 BEP 25 $12,000
10 สัปดาห์ $4200 $3450 35 สัปดาห์ $14,700 $12,075 BEP 20 $9600
15 สัปดาห์ $6300 $5175 40 สัปดาห์ $16,800 $13,800 BEP 15 $7200
20 สัปดาห์ $8400 $6900 45 สัปดาห์ $18,900 $15,525 BEP 10 $4800
25 สัปดาห์ $10,500 $8625          

ประกันสุขภาพ OSHC

นักเรียนที่เดินทางมาออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนนั้น จะต้องซื้อ ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) ทั้งนี้ ICTE-UQ 
สามารถประสานงานเพื่อซื้อประกันสุขภาพ OSHC ให้กับคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆ กรุณาเยี่ยมชมที่
เว็บไซต์ icte.uq.edu.au/oshc

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (AUD$)

การรับ-ส่งที่สนามบิน
สนามบินบริสเบน    $110
สนามบิน Coolangatta / โกลด์โคสต์    $235

ที่พักแบบโฮมสเตย์    
ค่าจัดหาที่พัก    $260
ค่าที่พักรายสัปดาห์ (อย่างน้อย 5 สัปดาห์)    $260
 

 

ฉันมาจากประเทศไทยและ ก่อนที่จะมาออสเตรเลีย ฉันเคยเรียนด้าน การบินพลเรือนที่ กรุงเทพฯ สำหรับการ หางานในประเทศไทย  การเรียนจบในระดับปริญญาตรี นั้นยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ฉันจึงตัดสินใจมาที่ประเทศ ออสเตรเลียเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท เพราะ ฉันอยากเป็นนักบิน ออสเตรเลียอยู่ใกล้กับประเทศ บ้านเกิดของฉัน และฉันทราบว่าเป็นประเทศที่มีความ หลากหลายทางวัฒนธรรม ฉันอยากมีประสบการณ์ ด้านวิชาการ และดังนั้น ตัวแทน (agent) ของฉัน จึงแนะนำให้ฉันเรียนที่บริสเบน และเรียนที่ ICTE-UQ  ฉันอยากได รับประสบการณ์ในด้านการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมสำหรับนำไปใช้ในตอนที่ฉันเริ่มทำงานเป็น นักบิน ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งที่สอ ของฉัน ในออสเตรเลีย แต่ฉันเลือกเรียนที่ ICTE-UQ เพราะฉัน คิดว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในกาเรียนภาษาอังกฤษ ที่นี่มี ห้องสมุดเป็นขอ ตนเองสำหรับให้นักเรียนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ ซึ่งโรงเรียนอื่นของฉันไม่มี ฉันได้ยืมหนังสือต่างๆ  เกี่ยวกับการสอบIELTS วิธีการอ่านให้เร็ ขึ้น และวิธีการ พัฒนาการเขียนเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ และคะแนนการสอบ IELTS ของฉัน บรรดาคุณครู ต่างก็เป็นคนที สนุกสนานและคอยให้การสนับสนุน  พวกเขาผลักดันให้ฉันพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ ในด้านการเขียนของฉัน และพวกเขาได้ช่ว ให้ฉันบรรลุ เป้าหมายของฉันในการได้คะแนนสอบ IELTS 6.0 คะแนน เพื่อเข้าเรียนด้านการบินพาณิชย์ในเมลเบิร์น 

คุณ Pasinee Meesaeng
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระดับ 2

คุณ Pasinee Meesaeng
ผู้ส เร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระดับ 2

ติดต่อเรา

Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ),
The University of Queensland, Brisbane, Qld, 4072, Australia

   +61 3346 6700
   enquiries@icte.uq.edu.au